#A039 Matka Boża Bogolubska

Opis

Najstarsza ikona przedstawiająca ten wizerunek została namalowana w 1157 roku na zamówienie księcia Andrzeja Bogolubskiego kiedy przeprowadzał się z Wyszogrodu do Wlodimiru. Miał on wizje Marii, trzymającej zwój pergaminu w prawej dłoni, proszącej by zabrał ze sobą jej wizerunek do Wlodimiru. Wybudowano tam kościół oraz klasztor prawosławny, a następnie książe poprosił malarza o zobrazowanie jego wizji. Maria przedstawiona jest w całości, w prawej dłoni trzyma pergamin a jej lewa ręka zwrócona jest w kierunku zbawiciela w geście modlitwy. W 1771 roku ustanowiono święto ku czci obrazu z okazji rocznicy obrony Wladimiru przed plagą.

Name
Email
Phone
Enquiry