#A090P Święci Apostołowie Piotr i Paweł – malowana ręcznie

Opis

Święci Apostołowie  Piotr i Paweł – uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim i prawosławnym obchodzona 29 czerwca ku czci świętych apostołów: Piotra i Pawła, zwanych Książętami Apostołów, pierwszymi wśród zwierzchnich . Ikona wzorowana na obrazie El Greca z XV wieku. Po lewej stronie umieścił św. Piotra. Ma smutne zadumane spojrzenie, spadziste ramiona, z bladą twarzą z siwiejącą brodą. Wszystko to wskazuje o jego pokorze, dobroci, łagodności i chwiejności charakteru. Po prawej stronie stoi św. Paweł okryty w czerwony, krzykliwy i obszerny płaszcz. Piotr w lewej ręce trzyma klucze do Raju, Paweł gestem prawej dłoni wskazuje na nie aprobując wybór Chrystusa a jednoczenie lewą dłonią wskazuje na otwartą księgę

Name
Email
Phone
Enquiry