#A099 Matka Boża Fatimska

Opis

Ikona stworzona na bazie najsłynniejszego przedstawienia graficznego „OBJAWIEŃ FATIMSKICH” (dołączony poniżej). Na przedstawieniu tym widzimy, że Madonna pojawia się na obłoku ponad kwitnącym krzewem, z głową na tle niebieskiego nieba, w z różańcem zawieszonym na złożonych do modlitwy dłoniach. Dzieci klęczą na zielonej łące, to znaczy wiedzą, że postać, która im się ukazała, ma charakter religijny. Owieczki nie zwracają na Piękną Panią uwagi – wbrew utartemu stereotypowi, że zwierzęta odczuwają często lepiej od człowieka rzeczy niewidoczne dla zwykłego oka. Wymowa obrazu jest taka, że oto w świecie przyrody – i to jest okoliczność istotna – objawia się niebo. Objawia się w sposób katechetyczny, wzywając do modlitwy i odmawiania różańca. Komunikat jest prosty, dostosowany do możliwości dzieci.

Name
Email
Phone
Enquiry