#A033 Święty Mikołaj

Opis

Pośród tysięcy świętych Kościoła prawosławnego ten biskup jest przedstawiany w malarstwie najczęściej. Zazwyczaj ukazuje się jego popiersie z księgą w lewej dłoni i gestem błogosławieństwa czynionym dłonią prawą. Ponad jego ramionami przedstawia się Jezusa ( po lewej ) oraz Marię ( po prawej ). Legenda głosi, że Maria i Jezus brali udział w święceniach biskupa, stąd też ich przedstawienia widoczne na ikonie. Maria wręcza mu paliusz a Jezus ewangelię. Na jego tunice przedstawiono sceny Zwiastowania, Bożego Narodzenia oraz Nawiedzenia, a także Ukrzyżowania w centralnej jej części. Towarzyszą im Ewangeliści oraz aniołowie. W III i IV wieku Św. Mikołaj był biskupem w mieście Mira znajdującym się w Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja), znanym ze swojej dobroczynności. Nawet za czasów życia był uważany za patrona dzieci, podróżników i biednych. W wypadku poważnych próśb ludzie często zwracali się nie bezpośrednio do Boga, lecz do Św. Mikołaja.

Name
Email
Phone
Enquiry